Son güncellenme :24.10.2017 23:52

Anasayfa > Coğrafi Durum > Yüzey Şekilleri

31.03.2012 Cts, 13:49

Yüzey Şekilleri:       

 

a-  Sıra Dağlar ve Tepeler:

 

İlçe engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Dağ sıralar duğu-  batı istikametine uzanır ve batıdan doğuya yükseklikler artar. Belirgin olarak üç dağ sırası vardır. Birincisi ilçenin en kuzeyinden geçen, Düzce İli ile sınır çizgilerim oluşturan Abant Dağları, ikincisi Akyazı Göynük sınırından başlayarak doğuya doğru Akkaya Tepe(1628 m),  Kuzgunkaya Tepesidir.(1651 m.) Alaçam Tepe (1689 m. )ile devam ederek Bolu’nun Aladağ ve Köroğlu sıra dağları ile birleşirler. Üçüncü sırada ise Göynük ilçesini ortalayıp yükselerek güneybatıdan birleşip Mudurnu ilçesi hudutlarına girerler. Bir süre doğuya doğru uzandıktan sonra kuzeye yönelik ikinci sıra ile birleşirler.

Mudurnu ilçe merkezinin doğusunda bulunan Hisar Dağı (1384 m. )ve Şehriman Tepesi(1115m) ; Mudurnu’ya girişte dikkati çeken iki yükseltidir.

 

b-Ovalar ve Yaylalar: Mudurnu ve civarı engebeli bir arazi yapısına sahip olduğundan ovalar azdır. Abant Dağlarının güney batısında genel olarak güney batı-kuzey doğu istikametinde Mudurnu ovası uzanır. Doğudan ve güney batıdan da dağlarla çevrilidir. Ortalama yükseltisi800 m.dir. Şiddetli kara ikliminin etkisi, toprağın fakir oluşu, sulamanın az yapılması, devamlı aynı çeşit ekim yapılması nedeniyle verim düşüktür.

 

Ovalar: Mudurnu’da ova isimleri; yöresel olarak her köyün civarında köyün adı ile söylenir. Munduşlar Ovası, Pelitözü Ovası, Çepni Ovası, Sarıyer Ovası, Örencik Ovası, Sürmeli Ovası, Topallar Ovası gibi.

 

Yaylalar; İlçe merkezinin12 km kadar kuzeyinde ve Abant Gölü’nün güneyinde yarım daire şeklinde yaylalar sıralanarak Mudurnu’nun kuzey sınırnı çizmektedir. Diğer önemli yaylaları ise Dodurga, Sırçalı, Göllüören, Babas, Örencik, Bulanık, Samat, Pelitözü, Sarıyer, Çepni ve Babalar Köyü Yaylalarıdır.

 

Akarsular ve Göller:

Suyu; Ardıç Dağlarının kuzey eteklerinden doğar. Belirli bir kaynağı yoktur. Küçük kaynaklar

ve yan derelerden toplanarak meydana gelir. Akkaya Boğazında Büyüksu Deresiyle birleşir.

 

 Mudurnu Çayı: Abant dağlarının güney yamaçlarından doğar, küçük kaynakların ve derelerin birleşmesi ile meydana gelir. İlkbaharda eriyen karlar ve fazla yağışlar nedeniyle taşkınlara sebep olur. En büyük kolu yine Abant Dağlarından doğan Seymen Deresi’dir. Kuzey batıya doğru akarak Sakarya nehrine karışır.


YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.